standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Jacques de Waart

Jacques de Waart

Jacques (mr. J. A. Th. M. de Waart B.BA; 1963) is erkend mediator (MfN, NMI, DNV, RM, RvR, ACB, IMI, ICC), trainer en voormalig advocaat. 

Jacques is gespecialiseerd in situaties met meerdere partijen, zoals: fusie, bedrijfsopvolging, -splitsing, directieteam, ruimtelijke ordening, nalatenschap, ondernemingsraad, projectontwikkeling, arbeidsverhouding, (management)teambegeleiding, organisatieontwikkeling.

Hij is eveneens ervaren in de ééndaagsmediation die hij mede ontwikkelde voor de rechtbank Midden Nederland voor grotere (internationale) commerciële geschillen.

Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands recht) en aan de Hogeschool voor bedrijfskunde te Den Haag (HHS, financieel management). Jacques heeft 20 jaar ervaring als advocaat (1995 tot 2015) voor ondernemingen en overheid. Sinds 2000 is hij mediator. Hij heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van zeer uiteenlopende geschillen binnen en tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheid. 

Vanaf de start in 2000 is hij nauw betrokken bij de invoering van ‘mediation naast rechtspraak’. Hij verzorgt trainingen voor alle rechtsprofessionals, onder andere: zittingsvaardigheden, conflictdiagnose, nieuwe zaaksbehandeling in bestuursrecht en civiele mediationverwijzing.

Jacques leidt gespecialiseerde mediators en mediation-trainers op in binnen- en buitenland voor onder andere het Amsterdams ADR-instituut, CVC, CILC, Asser-instituut SSR, SBB en IFC / de Wereldbank. Hij werkte in conflictbemiddeling o.m. in Kroatië, Albanië, Slovenië, Macedonië, Rwanda en DR Congo. Voor ondernemingen biedt hij trainingen op maat op het gebied van conflictmanagement en onderhandeling. Voor de overheid trainde hij onder andere een parlementaire enquêtecommissie.

Hij is sinds 2000 lid van diverse landelijke commissies ter waarborging van de kwaliteit van mediation; was van 2003 tot 2013 bestuurslid (voorzitter) van de Nederlandse Vereniging van Mediation-advocaten (NVVMA) en is medeoprichter van de Vereniging Corporate Mediation en was daar bestuurslid van 2012-2018. Jacques was betrokken bij de totstandkoming van mediation-wetgeving in Nederland en Balkanstaten.

Hij is één van de auteurs van het Handboek Mediation (SDU, 2005 - 2013), de Toolkit Mediation Advocacy (Boom, 2007) en Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp en werkvormen (NMIkennisreeks, 2008, SDU Mediationreeks 2015), was medewerker van het tijdschrift Nederlandse Mediation (Wolters Kluwer) en publiceert over mediation onder andere in het Tijdschrift Conflicthantering (SDU), Advocatenblad en het Nederlands Juristenblad.

 

(033) – 465 6060 | info@de-waart.nl

Contactformulier

LinkedIN

jdewaart@de-waart.nl

06-509 497 08

Jacques de Waart

Jacques de Waart

Mediator, Trainer

Meer info