standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Evaluatieformulier mediation

[desgewenst kunt u volstaan met deel I; indien u ook deel II invult, is dat zeer welkom]

Deel I Helemaal oneens Oneens Noch oneens, noch eens Eens Helemaal eeens
1. Ik ben tevreden over de tijdsduur van de mediation
2. Ik ben tevreden over de kosten van de mediation
3. Ik voelde me bij de mediator vrij om wel of niet het mediationtraject in te gaan
4. Het optreden van de mediator was in positieve zin bepalend voor de voortgang van de mediation
5. De mediator was integer
6. De mediator communiceerde eerlijk en open
7. De motieven en intenties van de mediator waren goed
8. Ik vertrouwde de mediator volledig
9. In de mediation was er ruimte voor mijn visie, wensen, zorgen en emoties
10. Ik kon mijn problemen voorleggen aan de mediator
11. Bij het geven van mijn mening, werd er met interesse gereageerd door de mediator
12. De mediation vond plaats in een onpartijdig klimaat
13. Ik ben tevreden met de verkregen uitkomst/overeenkomst
14. Ik verwacht dat de afspraken, gemaakt om het conflict op te lossen, zullen worden nageleefd
15. Ik heb het geschil bijgelegd met de andere partij
16. Ik heb de indruk dat de relatie met de andere partij is verbeterd

Deel IIVriendelijk dank voor uw moeite.