standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Monument

Kantoor Amersfoort

Het kantoor is gevestigd in de voormalige openluchtschool van architect Ir. C.B. van der Tak B.N.A.

Het pand is gemeente en rijks monument vanwege de bijzondere stijl die doet denken aan die van de architecten Dudok en Duiker.

Het pand is gebouwd in 1932 in opdracht van de Gemeente Amersfoort met een bijzonder doel, zie het persbericht van destijds:

Kantoor Amersfoort Kantoor Amersfoort Kantoor Amersfoort
De school, voor Lager Onderwijs aan normale kinderen bestemd, is als proef bedoeld om te onderzoeken, of de gezondheidstoestand van deze kinderen gunstiger zal zijn, dan die van kinderen, schoolgaande op een normaal type school, met minder glasoppervlak en minder ventilatiemogelijkheid. Behoudens bij zeer strenge vorst, is steeds één der zijden van de lokalen geopend gebleven. Beoordeling der resultaten zal uit den aard der zaak eerst over eenige jaren mogelijk zijn. de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst heeft de leiding bij dit vergelijkend onderzoek.