standpunt
belang
verwijt
wens
dit niet
wat wel
verleden
toekomst
de ander moet
dit heb ik nodig
verlies
investering
blokkade
ervaring
schuld
verantwoordelijkheid
ontlopen
exploreren
risico
kans
angst
vertrouwen
verzet
aanvaarding
weerstand
behoefte

Groepsmediation

Groepsmediation

De Waart heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van groepsgeschillen; dat wil zeggen geschillen:

 • tussen meerdere partijen
  (bijvoorbeeld: een gemeente, projectontwikkelaar, belangenvereniging)
 • tussen groepen
  (bijvoorbeeld: personeel van een zorginstelling tegenover een groep ouders)
 • waar één partij bestaat uit een groep
  (bijvoorbeeld: directeur tegenover zijn raad van bestuur)
 • geschillen binnen een groep
  (bijvoorbeeld: directeur-aandeelhouders onderling)

De grotere omvang van het aantal betrokkenen en de specifieke verhoudingen vereisen een procesontwerp op maat en vragen toepassing van specifieke werkmethoden. Bijvoorbeeld vanwege het omgaan met afvaardigingen en achterban. Afhankelijk van de omvang van de groep wordt gewerkt met een co-mediator.

Neem contact op voor nadere informatie.